Ook online en via livestream

Re-integratie & Coaching gespecialiseerd in HSP, Stress & Burn-out begeleiding           

Privacy Policy

Privacy verklaring AYA Re-integratie & Coaching

AYA Re-integratie & Coaching is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

AYA Re-integratie & Coaching verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze website, (gratis) diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hier vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres (o.a. voor bevestiging van jouw registratie op de website, gedane bestellingen te  bevestigen en door te sturen, toegang tot online trainingen, afspraken inplannen, facturen toesturen,  rapportage en  verdere correspondentie)
 • Factuur gegevens
 • Gegevens verstrekt door de opdrachtgever
 • Gegevens verstrek door u via het intake formulier
 • Bestelgeschiedenis van bestelde en gedownloade producten/diensten om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie en voor onze administratie
 • Wachtwoord ( Toegang en beveiliging van jouw account voor online trainingen)
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type. (Bijhouden bezoekersstatistieken op onze website)
 • Inhoud van (e-mail) correspondentie met de klant, waaronder onze social media accounts

 

E-mail nieuwsbrieven en direct marketing

AYA Re-integratie & Coaching  verzendt alleen e-mail nieuwsbrieven of andere direct marketing middelen als je je daarvoor hebt ingeschreven. Je kan je gegevens altijd aanpassen of je afmelden, onderaan de nieuwsbrief of andere direct marketing middelen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paula@aya-reintegratie-en-coaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor bevestiging van jouw registratie op de website, gedane bestellingen te  bevestigen en door te sturen, toegang tot online trainingen, facturen toesturen, afspraken inplannen, rapportage en  verdere correspondentie)
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren
 • Om onze dienstverlening optimaal te laten verlopen

Geautomatiseerde besluitvorming:

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AYA RE-INTEGRATIE & COACHING) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens: Bewaartermijn 7 jaar. Reden: door Wet voorgeschreven bewaartermijn van de administratie, waarin de informatie zich bevindt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of de opdrachtgever, om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Denk hierbij aan websitebeheerder, hostingbedrijf, accountant/boekhouder, juridisch adviseur, overheidsinstanties voor zover dat verplicht is bijv. belastingdienst)

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING gebruikt deze gegevens alleen voor ons bedrijf en verkoopt je gegevens nooit aan derden door. De gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die met je is afgesloten of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING gebruikt cookies of vergelijkbare technieken.

Het gaat hierbij om functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en te optimaliseren. Ook bijvoorbeeld om de voorkeursinstellingen van de websitebezoeker te laten onthouden.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van de websitebezoeker bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Ditzelfde geldt voor de Facebook-pixel die op onze website is geplaatst. Nog niet aan de orde, gewoon laten staan?

Bij het eerste bezoek aan onze website hebben wij de websitebezoeker al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door AYA RE-INTEGRATIE & COACHING en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paula@aya-reintegratie-en-coaching.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

AYA RE-INTEGRATIE & COACHING neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken beveiligingssoftware, zoals virusscanners en firewall, SSL, wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Zie het slotje in de adresbalk van onze website.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paula@aya-reintegratie-en-coaching.nl.

Tot slot

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van AYA Re-integratie & Coaching.  Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Bij nieuwe wetgeving wordt ons privacy regelement aangepast.

Informatie aanvragen

Heb je nog vragen of wil je een afspraak maken ?
Ga naar het contactformulier

Contact Paula

(Beeld)bellen, mailen of een afspraak?

Behoudens uitzonderingen, vakanties en weekenden, reageer ik binnen 24 uur op je mail
Mocht ik binnen 24 uur niet reageren, dan is er mogelijk een technische storing. Bel of app Paula svp op 0630-592696

Dank u wel voor het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Bedankt!

Je formulier is goed ontvangen. Behoudens uitzonderingen, vakanties en weekenden, reageer ik binnen 24 uur op je mail.

Mocht ik binnen 24 uur niet reageren, dan is er mogelijk een technische storing. Bel of app Paula svp op 0630-592696

Ontvang De Stress Test

Vul de vragen in, vervolgens kun je gratis en vrijblijvend de uitslag en eventuele aanpak bespreken.

De gratis Checklist in je mailbox

Zo weet je waaraan je chronische stress herkent

TIPS DIRECT IN JE MAILBOX

Altijd op de hoogte van laatste nieuws

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× Hoe kan ik je helpen?